گزارش تصویری

نشست «نقش زنان در پیشبرد طرح‌های توسعه شهری» با حضور استاد دانشگاه علامهنشست «نقش زنان در پیشبرد طرح‌های توسعه شهری» با سخنرانی میترا عظیمی، استادیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، نشست «نقش زنان در پیشبرد طرح‌های توسعه شهری» با سخنرانی میترا عظیمی، استادیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

میترا عظیمی، استادیار دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست در سخنرانی خود با عنوان « نقش زنان در پیشبرد طرح های توسعه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده منطقه ۱۲ تهران)، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با معضلی به نام بافت های فرسوده شهری مواجه هستند.

 

شرح این نشست در عطنا قرار می‌گیرد؛

عکس: شکیبا شیرازی‌تهرانی- عطنا