برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
ثبت تقاضای شرکت در همایش رایگان بوده و جهت دریافت مجموعه ی چکیده مقالات و ژتون پذیرایی می باشد.
2
0 ریال
ثبت تقاضای شرکت در همایش رایگان بوده و جهت دریافت مجموعه ی چکیده مقالات و ژتون پذیرایی می باشد.
3
0 ریال
ثبت تقاضای شرکت در همایش رایگان بوده و جهت دریافت مجموعه ی چکیده مقالات و ژتون پذیرایی می باشد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.