علاقه‌مندان به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی همایش مراجعه یا با دبیرخانة همایش تماس حاصل نمایند.

نشانی وب‌سایت همایش:  spwf.atu.ac.ir

پست الکترونیک همایش:spwf@atu.ac.ir

تلفن دبیرخانة همایش: 02126402630

نشانی دبیرخانة همایش: تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید داوود گل نبی (میدان کتابی)، دانشکدة علوم اجتماعی، دبیرخانه همایش «مسائل اجتماعی زنان».

کد پستی: 1544915113

 


Refresh Code